Cennik

Cena za jedną stronę rozliczeniową tłumaczenia pisemnego w trybie zwykłym obejmuje:

tłumaczenie nieuwierzytelnione (zwykłe/specjalistyczne): 1 strona = 1800 znaków ze spacjami,

tłumaczenie uwierzytelnione (poświadczone): 1 strona = 1125 znaków ze spacjami

Wg rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 1986 r. w sprawie wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych z późn. zm. (Dz. U. Nr 33, poz. 168, z 1988 r. Nr 14, poz. 106, z 1989 r. Nr 50, poz. 299, z 1990 r. Nr 62, poz. 362, z 1991 r. Nr 42, poz. 187, z 1992 r. Nr 38, poz. 164, z 1993 r. Nr 50, poz. 230 i z 2000 r. Nr 65, poz. 772) oraz na podstawie ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej (Dz. U. Nr 119, poz. 1255 z 1999 r.) i ustawy budżetowej na rok 2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. (Dz. U. Nr 278, poz. 2755 z dnia 29 grudnia 2004 r.) zarządza się, co następuje: § 7. 1. Przy obliczaniu wynagrodzenia za stronicę uważa się 25 wierszy, a za wiersz - 45 znaków maszynopisu (rękopisu). Za znak uważa się wszystkie widoczne znaki drukarskie (litery, znaki przestankowe, cyfry, znaki przeniesienia itp.) oraz uzasadnione budową zdania przerwy między nimi. Stronicę rozpoczętą liczy się za całą. 2. W razie tłumaczenia sporządzonego w innym układzie maszynopisu niż 25 wierszy po 45 znaków na stronicę, za stronicę tłumaczenia przyjmuje się 1125 znaków.

tłumaczenie na język polski:

Nieuwierzytelnione zwykłe/specjalistyczne - od 30,00 do 40,00 PLN
Poświadczone zwykłe/specjalistyczne - od 25,00 do 35,00 PLN

tłumaczenie na język angielski

Nieuwierzytelnione zwykłe/specjalistyczne - od 40,00 do 50,00 PLN
Poświadczone zwykłe/specjalistyczne - od 30,00 do 40,00 PLN

Uwaga: tłumaczenia zwykłe to np. korespondencja prywatna, instrukcja obsługi sprzętu domowego, a tłumaczenia specjalistyczne to np. teksty prawnicze, techniczne, ekonomiczne.

Stawki za usługi świadczone w ramach pisemnego tłumaczenia uwierzytelnionego (poświadczonego) - % ceny podstawowej
kopia - 20%
zaświadczenie odpisu pisma w języku obcym - 30%
sprawdzenie i zaświadczenie dostarczonego tłumaczenia - 50%
sporządzenie i zaświadczenie odpisu pisma w języku obcym - 50%
tłumaczenie tekstu sporządzonego pismem ręcznym, bardzo drobnym drukiem lub z trudnej do odczytania kopii - 125%

Ceny wzrasta o 50% - za tłumaczenia ekspresowe (do 5 str./dzień i tłumaczenie wykonane w dniu zlecenia) oraz o 100% za tłumaczenia superekspresowe (powyżej 5 str./dzień - tłumaczenie wykonane w dniu zlecenia)

Ceny ustala się każdorazowo po zapoznaniu tłumacza z tekstem, jego specyfiką oraz objętością.

O mnie

Julia Żylińska

firefox I am a native speaker of Polish and reliable sworn English to Polish/Polish to English translator based in Białystok specializing in legal, business and finance, scientific, technical and certified translations. For the past thirteen years I have been working as a freelancer providing professional and timely translations to businesses and individual clients. I completed my first degree at the Foreign Language Teacher Training College in Białystok and then graduated from Warsaw University, Faculty of Modern Languages with a Master’s degree in English. For my professional development I completed the postgraduate studies for translators and interpreters at the Jagiellonian University specializing in translation.