Oferta

Kierunki tłumaczeń:

 • z języka angielskiego na język polski
 • z języka polskiego na język angielski
Wykonuję tłumaczenia uwierzytelnione oraz tłumaczenia nieuwierzytelnione (zwykłe)

Tłumaczenia przysięgłe:

 • aktów stanu cywilnego
 • dyplomów
 • zaświadczeń
 • certyfikatów
 • referencji
 • świadectw
 • dokumentów bankowych i ubezpieczeniowych
 • kart pojazdów
 • tytułów własności
 • faktur
 • umów kupna-sprzedaży pojazdów
 • dowodów rejestracyjnych pojazdów
 • innych dokumentów urzędowych i wymagających uwierzytelnienia

Tłumaczenia ekonomiczne i biznesowe:

 • oferty handlowe
 • dokumentacje przetargowe
 • korespondencja handlowa
 • materiały reklamowe
 • ulotki i foldery
 • prezentacje
 • sprawozdania finansowe
 • bilanse
 • zestawienia
 • raporty
 • badania rynku
 • faktury i gwarancje

Tłumaczenia tekstów prawniczych:

 • umowy i porozumienia
 • protokoły
 • statuty
 • dokumentacja ofertowa
 • opinie prawne
 • pełnomocnictwa
 • akty notarialne i administracyjne
 • akty prawne
 • dyrektywy oraz inne dokumenty Unii Europejskiej

Tłumaczenia naukowo-techniczne:

 • instrukcje obsługi
 • opisy budowy maszyn i urządzeń
 • projekty
 • informatory
 • dyrektywy europejskie
 • atesty
 • deklaracje i certyfikaty zgodności

Inne:

Artykuły, referaty, opracowania, projekty i prace naukowe

O mnie

Julia Żylińska

firefox I am a native speaker of Polish and reliable sworn English to Polish/Polish to English translator based in Białystok specializing in legal, business and finance, scientific, technical and certified translations. For the past thirteen years I have been working as a freelancer providing professional and timely translations to businesses and individual clients. I completed my first degree at the Foreign Language Teacher Training College in Białystok and then graduated from Warsaw University, Faculty of Modern Languages with a Master’s degree in English. For my professional development I completed the postgraduate studies for translators and interpreters at the Jagiellonian University specializing in translation.